• 10 jun 2017

  Effectieve jaarrekeningcontrole/risicomanagement

  De inhoud van dit artikel is ook toepasbaar bij de inrichting van risicomanagement in uw organisatie en voor het controleren van deze risico’s. In andere artikelen zal ik hier nader op ...

 • 28 jan 2017

  Kritische deelwaarneming

  Bij een kritische deelwaarneming selecteer je items die aan bepaalde criteria voldoen. Hier is derhalve sprake van een gerichte selectie. Hierbij kan je denken aan verschillende onderstaande ...

Next  

 • Effectieve jaarrekeningcontrole/risicomanagement

  De inhoud van dit artikel is ook toepasbaar bij de inrichting van risicomanagement in uw organisatie en voor het controleren van deze risico’s. In andere artikelen zal ik hier nader op ingaan. Een accountant voert geen volkomen controle uit. Dit wil zeggen dat de accountant niet alle journaalposten/ transacties gaat controleren. Enerzijds heeft dit met...

 • Kritische deelwaarneming

  Bij een kritische deelwaarneming selecteer je items die aan bepaalde criteria voldoen. Hier is derhalve sprake van een gerichte selectie. Hierbij kan je denken aan verschillende onderstaande (niet limitatieve) criteria: Selectie van posten op basis van omvang: bijvoorbeeld de hoogst gefactureerde bedragen, negatieve bedragen of ronde bedragen. Risicogericht: bijvoorbeeld facturen met opvallende, afwijkende bedragen, buitenlandse...

 • Wat zijn controledoelstellingen?

  De taak van de (register) accountant is om aan het maatschappelijk verkeer een verklaring af te geven omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Met maatschappelijk verkeer wordt hier gedoeld op de gebruikers van de jaarrekening. Denk hierbij aan investeerders, banken, aandeelhouders, leveranciers, klanten et cetera. De jaarrekening bestaat onder andere uit een balans en een...

 • Steekproef of deelwaarneming?

  In de praktijk bestaat er veel verwarring over steekproeven. Als men een uitspraak wilt doen over een set van gegevens of bij een controle van een procedure wordt snel gezegd: doe maar even een steekproef. Daarnaast rijst dan ook meteen de vraag: hoe groot moet de steekproef dan zijn? Echter is de hamvraag: Hebben we...

 • Eisen digitale inkoopfacturen

  Bij de verwerking van inkoopfacturen maken veel gezondheidszorginstellingen gebruik van scansoftware en een zogenaamde workflow managementsysteem (WFM systemen). Met behulp van een WFM systeem worden de inkoopfacturen digitaal verzonden naar de budgethouder. Na accordering kan de inkoopfactuur geboekt worden in het financieel systeem en klaargezet worden voor betaling. Ondanks het feit dat de inkoopfacturen digitaal...